Saturday, 26 November 2011

அரிமழம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி : ஆங்கில இலக்கியமன்ற விழா - கலை நிகழ்ச்சிகள்


22.11.2011 அன்று பள்ளியில் நடைபெற்ற 

ஆங்கில இலக்கிய மன்ற தொடக்க விழா 

கலைநிகழ்ச்சியின் புகைப்படத் தொகுப்பு (பகுதி-2)நிகழ்ச்சி தொகுப்பு 


வரவேற்பு நடனம் - 11 வகுப்பு மாணவியர் 


நாடகம் - காமெடி கருப்பசாமி 
பேச்சு - தேசிய ஒருமைப்பாடு


பாடல் - You Have Made a Difference 


நாடகம் : 10 வகுப்பு மாணவர்கள்


விழா நிகழ்சிகள்

ஆங்கில ஆசிரியர் பி.அந்தோனி


Post a Comment

-

-