Friday, 8 May 2015

செ.வள்ளியப்பன் ஐயா நினைவுப்பரிசுகள் - 2015


கல்விப்பணிச் செம்மல்

அரிமழம் செ.வள்ளியப்பன் ஐயா 

நினைவுப்பரிசுகள்  - 2015அறிவிப்புசிறந்த மாணவர்கள்:-

முதலிடம்

தி. விஜய்            (மின்னியல் பிரிவு)                               ரூ. 10, 000
கட்-ஆப் மதிப்பெண்   =  186 / 200

இரண்டாமிடம்

A. ரம்யா               (கணிதப்பிரிவு)                                      ரூ. 6, 000
கட்-ஆப் மதிப்பெண்   =  184 / 200

மூன்றாமிடம்

KR. சின்னதுரை     (மின்னியல் பிரிவு)                              ரூ. 4, 000
கட்-ஆப் மதிப்பெண்   =  180 / 200சிறந்த ஆசிரியர்கள்:-

முதலிடம்

க. அன்புராஜா            (மின்னியல்)                              
பாட சராசரி மதிப்பெண்   =  146 / 200


இரண்டாமிடம்

கவிதா                         (இயற்பியல்)                                    
பாட சராசரி மதிப்பெண்   =  140 / 200 

Post a Comment

-

-